Πολιτική Προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ FROMAGERIES BEL SA ΚΑΙ ΤΗΣ FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Όμιλος Bel στην προσπάθειά του να εκπληρώσει τις προσδοκίες των καταναλωτών των προϊόντων του και να αποκτήσει κατά το δυνατόν ισχυρούς δεσμούς με αυτούς, συλλέγει προσωπικά δεδομένα τους. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο κάθε προσωπικής πληροφορίας που ανταλλάσουν με τον Όμιλο.

Οι εταιρείες FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην παραβιάσουν την ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια κατά τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας. Λόγω της δέσμευσής μας αυτής, υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε μια πολιτική επεξεργασίας των προσωπικώνδεδομένων των καταναλωτών. Αυτή η πολιτική περιέχει τους όρους υπό τους οποίους οι FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας.

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με ένα πρόσωπο, οι οποίες μας επιτρέπουν να ταυτοποιήσουμε άμεσα ή έμμεσα τους καταναλωτές μας. Πριν μας δώσετε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική αυτή. Εφόσον το επιλέξετε, κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτί, οι εταιρίες FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Νομιμότητα: Η συλλογή των δεδομένων γίνεται για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα δεδομένα (πχ. φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, ερωτική ζωή, ποινικές διώξεις, καταδίκες και μέτρα ασφαλείας)
 • Συνάφεια: Τα δεδομένα που συλλέγονται θα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Aκρίβεια: Τα δεδομένα θα είναι ακριβή, πλήρη και εφόσον απαιτείται θα επικαιροποιούνται.
 • Διαφάνεια: Κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας, θα ενημερώνεστε για κάθε σχετική πληροφορία και γνωστοποίηση αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και ιδίως για τους σκοπούς επεξεργασίας και για τους αποδέκτες των δεδομένων.
 • Αποθήκευση: Τα δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το διάστημα που είναι απαραίτητο με βάση το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας.
 • Συγκατάθεση: Το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
 • Εμπιστευτικότητα & Ασφάλεια: Θα διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια όλων των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε:

 • Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο της σχέσης μας με τους καταναλωτές των προϊόντων μας
 • Όλες τις ιστοσελίδες των εταιριών FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ, ιδίως τις ιστοσελίδες www.groupe-bel.com, www.nos-bel-idees.fr, καθώς και εξειδικευμένες ιστοσελίδες προϊόντων μας όπως www.lavachequirit.gr, www.babybel.gr, www.kiri.gr, www.minibabybel.gr
 • Όλες τις εφαρμογές της εταιρίας FROMAGERIES BEL για smartphones, ενδεικτικά στην εφαρμογή «Βάλε ένα χαμόγελο στα γεύματά σου»

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το είδος της σχέσης μας με εσάς, θα σας ζητήσουμε πληροφορίες για εσάς και για τα μέλη της οικογένειάς σας, όπως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση email)
 • Προσωπικές πληροφορίες (ημερομηνία γέννησης)
 • Πληροφορίες για την οικογένειά σας (αριθμός μελών, ηλικίες)
 • Τις καταναλωτικές σας συνήθειες σχετικά με γαλακτοκομικά προϊόντα/τυριά

Οι εταιρείες FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ θεωρούν ότι οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για τη σχέση της εταιρίας μας και των προϊόντων της με τα νεαρά παιδιά τους. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση ανήλικων χρηστών του διαδικτύου, ζητάμε τις διευθύνσεις email των γονέων/κηδεμόνων, ούτως ώστε να τους κοινοποιούμε κάθε email που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα των παιδιών τους. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των παιδιών τους και να ζητούν την τροποποίηση ή διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων των καταναλωτών μας επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να συλλεγούν σε διάφορες χρονικές στιγμές, ιδίως:

 • Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (ερωτήσεις, αιτήματα)
 • Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμοί, παιχνίδια, newsletters)
 • Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Ομίλου Bel

7. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Απάντηση σε αίτημα που υποβάλατε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Βελτίωση των προϊόντων μας χάρη στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών σας
 • Καταφόρτωση (download) ορισμένων εκπτωτικών κουπονιών
 • Αποστολή newsletters, προωθητικού υλικού ή προσφορών εφόσον το έχετε επιλέξει. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή αυτή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Ασφάλεια και βελτίωση της χρήσης των ιστοσελίδων του ομίλου Bel (επίσκεψη ιστοσελίδας, ασφάλεια δεδομένων)
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

8. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε πρόσωπα εντός και εκτός των εταιρειών μας:
 • Αποδέκτες των δεδομένων εντός των εταιρειών μας είναι εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ιδίως υπάλληλοι των τμημάτων Πληροφορικής (ΙΤ) και Marketing
 • Εξωτερικοί αποδέκτες δύνανται να είναι κατά περίπτωση: εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ, τηλεφωνικών κέντρων, εκτυπώσεων, εμπορικοί εταίροι, συνεργάτες κατά τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών
 • Είναι δυνατή η διαβίβαση των δεδομένων σας στις δημόσιες αρχές στις περιπτώσεις που επιβάλλεται εκ του νόμου.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι εταιρίες FROMAGERIES BEL SA και FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, ούτως ώστε να αποτρέψουν την τυχαία ή μη απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων σας, την κακόβουλη πρόσβαση σε αυτά ή τη διάδοσή τους.

10. COOKIES

Η FROMAGERIES BEL HELLAS σας ενημερώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί προσωρινά cookies κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα. Τα cookies είναι δεδομένα αποθηκευμένα στην ενεργή μνήμη του υπολογιστή σας. Δεν μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, αντιθέτως, καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας (τις σελίδες που επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, κτλ) τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε στις επόμενες επισκέψεις σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται χάρη στα cookies αποσκοπούν στο να σας αναγνωρίσουν, όποτε επιθυμείτε να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό και να απομνημονεύσουν τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα. Δεν αποθηκεύονται όταν κλείσετε το φυλλομετρητή ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του browser σας ως εξής:

 • Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer (Microsoft): επιλέξτε το μενού «Εργαλεία/Tools», στη συνέχεια «Επιλογές Ιντερνετ/Internet Options» και επιλέξτε το «Απόρρητο/Privacy». Στη συνέχεια επιλέξτε «Για προχωρημένους/Advance Privacy settings», επιλέξτε «Παράκαμψη αυτόματου χειρισμού cookies/Override automatic cookie handling» και επιλέξτε «Αποκλεισμός cookies (προβαλλόμενης και άλλων τοποθεσιών)/ Reject all cookies (internal and third party» και πατήστε ΟΚ.
 • Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox: επιλέξτε «Εργαλεία/Tools» στη συνέχεια «Επιλογές/Options». Στη σελίδα «Απόρρητο/Privacy» επιλέξτε «Γνωστοποίηση στις ιστοσελίδες ότι δεν επιθυμώ να καταγράφεται η συμπεριφορά περιήγησής μου/Tell websites I do not want to be tracked» Πατήστε ΟΚ.
 • Εάν χρησιμοποιείτε Chrome: πατήστε στο «Ρυθμίσεις/Settings» στη συνέχεια στο «Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων/Show Advanced Settings». Στη συνέχεια πατήστε στο «Απόρρητο/Privacy», επιλέξτε τις «Ρυθμίσεις Περιεχομένου/Content settings» και κάντε τις επιλογές σας στο τμήμα που αφορά τα Cookies.

Εάν χρησιμοποιείτε άλλους browsers, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στα αρχεία βοήθειας ή στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποθηκευθούν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τον απαραίτητο χρόνο για το σκοπό που έχουν συλλεχθεί σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανά πάσα στιγμή, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε την τροποποποίησή τους, γράφοντας στην εξής διεύθυνση: FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε., Ανδρούτσου αρ. 29, Λυκόβρυση, Αττική ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact-us@babybel.gr. Το ίδιο ισχύει και εάν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, οπότε και έχετε το δικαίωμα να τα διορθώσετε. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας δηλώνοντας την αντίρρησή σας στη συλλογή και επεξεργασία τους. Θα ασχοληθούμε με τα αιτήματά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με το Νόμο.

13. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένες ιστοσελίδες του ομίλου Bel προσφέρουν τη δυνατότητα να στείλετε link με μια ιστοσελίδα του Ομίλου προς τρίτα πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συλλέξουμε τη δική σας διεύθυνση email καθώς και εκείνη του τρίτου προσώπου. Διευθύνσεις email που θα συλλεχθούν με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν μόνον για το σκοπό αυτό και θα διαγραφούν αμέσως μετά.

14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η πολιτική αυτή δύναται να ενημερώνεται κατά διαστήματα και σας συνιστούμε να τη διαβάζετε τακτικά.

Επικοινωνία: Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την FROMAGERIES BEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε., Ανδρούτσου αρ. 29, Λυκόβρυση, Αττική, τηλ.2102851593, contact-us@babybel.gr.